งานเขียนครูอ๊อด

“ครูคือผู้สร้างคน”

คือแสงเทียนส่องสว่างกลางป่าเขา
คือร่มเงาเหล่านกกาได้อาศัย
คือเรือจ้างสู่ฝั่งฝันอันวิไล
คือครูไทยผู้สร้างสรรค์ปั้นคนดี
ครูจากถิ่น อีสานไกล ใต้ ออก เหนือ
ครูทำเพื่อความรักในศักดิ์ศรี
ครูหวังให้ลูกหลานไทยได้เปรมปรีดิ์
ครูจึงมีวันนี้ที่ชื่่นชม
ผู้นำทางความรู้และความคิด
ผู้ผลิตสื่อ “ออนไลน์” ได้สั่งสม
ผู้ขยันงานอ่านเขียนเพียรนิยม
ผู้คอยชมศิษย์ก้าวไกลในทางดี
สร้างเครือข่ายครูไทยให้เข้มแข็ง
สร้างเสริมแรงสื่่อสารกันทุกที่
สร้างห้องเรียนสุขสันต์อันเสรี
สร้างโลกนี้ให้สุดสวยด้วยปัญญา
คนสร้างงานงานสร้างคนส่งผลให้
คนภูมิใจสร้างความดีมีคุณค่า
คนที่ให้ไม่คิดหวังสิ่งกลับมา
ขอบูชาคุณครู “ผู้สร้างคน”

แบบสอบถาม

ประกาศคะแนน

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuzxoS3cxuundFA5MDE4MnNWMUo4eXRsSEFkS3ZHbkE&output=html

ภาพสไลท์

This slideshow requires JavaScript.

thaismedu

ประกาศรับสมัครอบรมครูไทยก้าวไกล Social Network

ประกาศรับสมัครอบรมครูไทยก้าวไกล Social Network

 

ภาษาไทย ม.3

ภาษาไทย ม.3

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!